Ford Brasov. Rent

Termeni si conditii

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI:
 • Acest contract cadru stabileste conditiile generale de inchiriere de autovehicule (conform ofertei), de catre LOCATOR catre CLIENT.
 • Contractul se incheie pe o perioada de ……… incepand cu …………
 • Perioada de inchiriere a autovehicului incepe la data mentionata la pct.1.2.
 • Clientul va semna un proces verbal de predare-primire in ziua preluarii autovehiculului confirmand si ca a preluat autovehiculul in stare perfecta, din punct de vedere functional si estetic.

Autovehiculul inchiriat poate fi folosit pe teritoriul Uniunii Europene, locatorul avand in vedere ca are obligatia de a detine asigurare valabila pentru fiecare tara in parte.

 • In tariful de inchiriere sunt cuprinse costurile cu asigurarea obligatorie, cu cea facultativa si rovinieta. Clientul va suporta toate celelalte costuri de exploatare: viniete, combustibili, etc. pe durata inchirierii.
 1. CONDITIILE DE PLATA

2.1. Tarifele de inchiriere sunt stabilite in Lei si nu includ TVA. Plata se face in ziua preluarii autovehiculului, cu ordin de plata sau numerar.

– avans 10% , echivalent 348 LEI + TVA la semnarea contractului

– rest de plata cu cel mai tarziu cu 2 (doua) zile inaintea livrarii autovehiculului

2.2 In cazul in care Clientul refuza plata obligatiilor financiare determinate de acest contract, locatorul va urmari Clientul pentru recuperarea debitului. Costurile de recuperare a creantelor vor fi suportate de catre Client.

2.3 Inchirierea are o fransiza pentru daune in valoare de 100 EUR, conform conditiilor asiguratorului, numita si garantie pentru avarii. Aceasta garantie se factureaza de catre Locator catre Client numai in urmatoarele conditii :

– intretinerea inadecvata a autovehiculului, fapt ce a dus la defecte si distrugeri  (taierea, inteparea sau explozia anvelopelor, deformarea jantelor, defectiuni intentionate la motor, deteriorarea tapiteriei, a huselor sau a placutelor de inmatriculare, murdarire excesiva, lipsa obiectelor specificate in fisa de predare-primire )

– daune provocate in timpul conducerii autovehiculului de catre persoane care nu respecta conditiile de inchiriere referitoare la varsta soferului sau vechimea categoriei din permisul de conducere

– neindeplinirea formalitatilor de declarare a daunei prevazute de lege si explicate la punctul  6.  al acestui contract.

– daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, ca fiind din vina Clientului sau cu autor necunoscut (include si situatia in care autovehiculul este gasit lovit in parcare).

– furtul autovehiculului inchiriat.

 1. OBLIGATIILE LOCATORULUI

Locatorul are urmatoarele obligatii :

3.1. Sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.

3.2. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin inmanarea cheilor si a actelor masinii,  politelor de asigurare (RCA+casco), precum si a actelor reinnoite la scadentele acestora.

3.3. Sa predea autovehiculul Clientului, dupa semnarea procesului verbal de predare-primire si efectuarea platii la termenul stabilit prin contract, in buna stare de functionare si in acord cu normele tehnice ale fabricantului

3.4. Sa garanteze Clientului folosinta linistita a autovehiculului, cand acesta si-a indeplinit intocmai obligatiile.

3.5. In cazul in care vehiculul, in urma unui incident sau defectiuni ce nu se poate imputa clientului, devine nedeplasabil, Locatorul se obliga sa restituie suma echivalenta cu tariful pe zi inmultit cu numarul de zile in care vehiculul a fost imobilizat, pana la finalul perioadei contractuale.

 1. OBLIGATIILE CLIENTULUI

Clientul are urmatoarele obligatii :

4.1. Sa respecte intocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.

4.2. Sa achite contravaloarea inchirierii autoturismului cu respectarea conditiilor prevazuta in Cap. 2 al contractului.

4.3. Sa preia autovehiculul si sa il restituie in aceleasi conditii, pe baza fiselor de predare-primire (acelasi nivel de combustibil, etc). Totodata va innapoia setul de chei primit in buna stare. In cazul pierderii sau deteriorarii acestora este de acord a plati contravaloarea lor  in conditiile precizate la cap. 2 al prezentului contract.

4.4. Sa nu foloseasca autoturismul in scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, activitati de paza si protectie , transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere sau tractare.

4.5. Sa nu vanda, inchirieze sau dispuna de autovehicul in orice alt mod decat cel agreat prin prezentul contract.

4.6. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse in timpul savarsirii oricaror infractiuni incriminate de legislatia in vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

4.7. Clientul este obligat sa puna la dispozitie autoturismul inchiriat numai persoanelor care au implinit 19 ani si poseda carnet de conducere categoria B de minim 1 an.

4.8. Sa instiinteze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul.

4.9. Sa restituie Locatorului autovehiculul imprumutat la termenul si in conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului in cazul in care nu respecta locul returnarii. Locul returnarii va fi la sediul Clientului sau in orice alt loc stabilit de comun acord de ambele parti.

4.10. In cazul furtului autoturismului, Clientul se obliga se declare evenimentul infractional la organele de politie.

4.11. Urmatoarele situatii sunt asimilate abuzului de incredere de catre Client:

– depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 48 ore in lipsa unei intelegeri intre parti privind prelungirea perioadei de inchiriere;

–  lipsa sesizarii organelor de politei in cazul disparitiei autoturismului si lipsa confirmarii plangerii din partea politie.

4.12 Sa suporte si sa achite amenzile emise de autoritati pentru fapte imputabile acestuia. (Amenzi de circulatie, Amenzi pentru rovinieta, parcare etc)

 1. INCETAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI

5.1. La expirarea duratei iniţiale a contractului, aşa cum este prevăzut la art. 1.2., clientul are obligatia sa returneze autovehiculul la data specificata in contract, la adresa convenita de comun acord de catre ambele parti.

5.2. Clientul nu poate rezilia unilateral contractul

 • Contractul de Inchiriere se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara nici o alta formalitate prealabila, prezenta clauza fiind un pact comisoriu de grad patru in urmatoarele cazuri:
 • Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Client;
 • Nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin incheierea prezentului contract;
 1. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNE:
 • Clientul are obligatia de a anunta Locatorul si de a raporta imediat Organelor de Politie orice dauna noua      la autovehiculul inchiriat.
 • Daca noua dauna are autor necunoscut clientul are obligatia de a completa formularele cerute de asigurator.
 • Daca accidentul s-a produs din vina clientului acesta are obligatia ca pe langa autorizatia de reparatie sa posede si procesul verbal eliberat de organele de Politie; in caz contrar se va factura intreaga contravaloare a daunei si a costurilor suplimentare generate de aceasta
 • In cazul in care vinovat de producerea accidentului este un alt participant la trafic clientul are obligatia de a obtine de la organele de Politie autorizatia de reparatie impreuna cu procesul verbal constatator si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului, daca acesta este de acord
 • In toate cazurile descrise anterior clientul are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor exterioare vizibile, constatate in autorizatia de reparatie; daunele exterioare vizibile netrecute in autorizatia de reparatie urmeaza a fi facturate clientului la valoarea reparatiei.
 • In cazul in care clientul nu aduce cel putin unul dintre actele mentinate anterior corespunzatoare fiecarei situatii, contravaloarea daunei va fi facturata integral clientului
 • In orice situatie se va respecta procedura organelor de politie.
 • Locatorul va consilia Clientul si Soferul, din momentul semnalarii daunei si pana la finalizarea dosarului, pentru a se asigura de respectarea procedurii.
 1. RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

7.1. La expirarea duratei de inchiriere Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul la data specificata in contract, la adresa convenita de comun acord de catre ambele parti.

7.2. In cazul in care Clientul intarzie nejustificat predarea autovehiculului, Locatorul are dreptul sa il ridice din posesia Clientului pe cheltuiala acestuia din urma. De asemenea, clientul se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati de 20%/ zi din valoarea contractului. In cazul nerespectarii termenului de returnare se percepe suplimentar si costul inchirierii stabilit in contract, pentru fiecare zi de intarziere.

7.3. La restituire, Clientul se obliga sa permita accesul Locatorului in spatiul unde se afla garat autovehiculul.

7.4. In cazul in care Clientul nu restituie autovehiculul inchiriat si nici nu se prelungeste perioada de inchiriere, acesta este obligat la plata penalitatilor calculate conform art. 8.3

7.5. Daca Locatorul constata la momentul predarii autovehiculului existenta unor defectiuni care depasesc uzura fireasca a acestuia (explicata in Conditiile Generale de Inchiriere) atunci poate cere Clientului remedierea acestora sau le poate remedia pe cheltuiala clientului.

7.6.  In cazul nerespectatii termenului de restituire, clientul

 1. DISPOZITII FINALE

8.1. Din momentul predarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, Locatorul este exonerat de raspundere pentru prejudiciile provocate tertilor de catre autovehiculul inchiriat Clientului.

8.2. Clientul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in contract si nerespectate ca atare la termen.

8.4. Orice modificare / addendum a prezentului contract va fi negociata si agreata de ambele parti.

8.5. Prezentul contract are 4 pagini si a fost incheiat si semnat in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte. 

Rezerva acum!

Pret negociabil in functie de perioada si km.